HESTER GÅRD

Välkommen till Hester gård Upplevelser och familjen Brun!

Hester gård är belägen på gränsen mellan Östergötland och Småland och har gamla anor. Den nämns första gången i jordeboken från 1535. Det har varit många olika ägare till gården genom tiderna och gården har också varit gästgiveri.

Forskning om gårdens historia visar att det finns otroligt mycket spännande att berätta inte minst välkända besökare som Carl von Linné, Karl XI och drottning Desideria. Lika spännande är de människor som träder fram ur historien genom domböcker och husförhörslängder.

Det gamla gästgiveriet finns inte kvar men en flygelbyggnad som användes som krog från 1767. Det huset har vi renoverat i den tidsandan och använder som café.

På gården finns flera intressanta byggnader med inrymda muséer. En smedja, snickerimuseum och ett vagnsmuseum.

Vill du veta mer om gästgiveriet och gårdens historia är du välkommen att  delta på en guidad visning.

Idag bedrivs skogsbruk på gården med bla. odling av masurbjörk. Det finns höga naturvärden med bla. ett habitat av Trumgräshoppa. Ca. 9 hk har biotopskydd  klassat som gammelskog med den rödlistade talltickan och orkidén knärot.

Vi använder också skogen som resurs för våra upplevelsevandringar och naturaktiviteter.

Välkommen hit!

Caroline o Carl-Henrik